Logo icon

Kamēr ārsts ceļā... Rokasgrāmata

Kategorija Cits, apkaime: Rīga, Latvija, autors: Jupiter Media Project


Grāmata par pirmo palīdzību veselībai kritiskās situācijās. KĀ IZGLĀBT SEVI UN CITUS. Izdzīvošanas mini enciklopēdija

948€  līdz šim no   6,118€
948€  /   6,118€
0 Sekundes atlikušas

948€ (15%)

63 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 6,118€ līdz Augusts 31, 2018 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Infarkts, insults, lūzums, apdegums, ģībonis, čūskas kodiens un vēl daudz dažādu piepešu nelaimju. Tas var notikt ar jebkuru un jebkur. Ko darīt, ja dažkārt dārga ir katra minūte, aptieka atrodas tālu, bet neatliekamā palīdzība brauc un brauc? Mēs krītam panikā, metamies pie interneta, kas sniedz milzumu pretrunīgu instrukciju. Bet laiks iet...

Grāmata ""Kamēr ārsts ceļā” ir tavs nenovērtējamais glābējs tieši tādos gadījumos. Tā stāsta, kā palīdzēt sev un citiem ārkārtas situācijās, kas saistās ar veselību. Strāvas trieciens, drausmīgas sirdssāpes, saulesdūriens, uzleca asinsspiediens - kuros gadījumos iespējams tikt galā saviem spēkiem, bet kuros vajadzētu sniegt palīdzību cilvēkiem pirms ārsta ierašanās un kādu tieši.

Grāmatā apkopoti gan klasiskās, gan netradicionālās medicīnas ieteikumi. Tā allaž būs pie rokas, ja ieliksiet to mašīnas cimdu nodalījumā, virtuves plauktā, uzdāvināsiet vecākiem, omītei un opītim, tuviniekiem un draugiem.

Tā visiem būs mierīgāk! Iegaumējiet: ne vienmēr līdzās būs ārsts. Toties jūs sev esat vienmēr!


Grāmata iznāks latviešu un krievu valodās. Projektu realize populārākā sieviešu žurnāla LILIT/ЛИЛИТ redakcija. Teksta autore Gaļina Panca-Zaiceva ir ārste ar lielu darba pieredzi slimnīcā, žurnāliste, pedagoģe, psiholoģijas un veselības nodaļas vadītāja žurnālā LILIT/ЛИЛИТ, sarakstījusi grāmatas „Kā būt slaidai”, „Balss klusumā” (par meditāciju), „Sarunas par laimi” (2015. gada bestsellers) un „Sarunas par mīlestību”.

Image title

Grāmatas manuskripts jau ir gatavs.

Ir maketa dizains, ir daļa no ilustrācijam. Tās rada jauns talantīgs mākslinieks Toms Kalniņš.

Image title

Jūsu palīdzība ir nepieciešama, lai manuskripts kļūtu par grāmatu un nonāktu pie lasītāja. Tā ir nepieciešama ikvienam.

Neviens nav pasargāts no nejaušībām...


Книга экстренной помощи в критических для здоровья ситуациях. Как спасти себя и других. Инфаркт, инсульт, перелом, ожог, обморок, укус змеи и множество всяких внезапных заболеваний. Это может произойти с кем угодно и где угодно. Что делать, если порой время идет на минуты, аптека далеко, а «Скорая» все едет и едет? Мы паникуем, бросаемся к интернету, который дает массу противоречивых инструкций. А время уходит...

Книга «Пока врач в пути...» - твой бесценный инструктор именно в таких случаях. Она рассказывает как помочь себе и другим в экстренных ситуациях, касающихся здоровья. Сильная боль в сердце, резкий скачок давления, солнечный удар – в каких случаях можно справиться самому, а в каких оказать помощь людям до приезда врача и какую именно. В книге даны рекомендации и классической, и нетрадиционной медицины. Она всегда будет под рукой, если положить ее в бардачок машины, на полочку в кухне, подарить родным и друзьям. Так всем будет спокойнее!

Запомните: врач не всегда рядом с вами. А вы у себя есть всегда!

Авторы проекта – редакция самого популярного женского журнала LILIT/ЛИЛИТ. Куратор – Галина Панц-Зайцева, врач с многолетним опытом работы в больнице, журналист, педагог, зав. отделом психологии и здоровья журнала LILIT/ЛИЛИТ, автор книг «Как быть стройной», «Голос в тишине» (о медитациях), «Беседы о счастье» (бестселлер 2015 ) и «Беседы о любви».

Уже готова рукопись книги. Есть дизайн макета, готова часть иллюстраций.** Ваша помощь необходима, чтобы рукопись стала книгой и дошла до читателя.** А необходима она каждому. Все под Богом ходим...


Esam sagatavojuši "labumus" mūsu atbalsītājiem!

Image title

Jupiter Media Project

Par Jupiter Media Project

Žurnālistu un redaktoru komanda, kurus apvienoja ideja palīdzēt cilvēkiem. Ja izglābsim kaut vienu dzīvību, tad nebūsim velti strādājuši.

Uzdod jautājumu