Logo icon

Uzvedums ''Zied ābele balti` ziedi`''

Kategorija Mūzika un deja, apkaime: Jelgava, Latvia, autors: TDA "Diždancis"


Balstoties uz Zemgales folkloras materiāliem un tradīcijām, tiek īstenots vērienīgs projekts - deju uzvedums “Zied ābele balti` ziedi`”

3,230€  līdz šim no   3,200€
3,230€  /   3,200€
0 Sekundes atlikušas

3,230€ (100%)

97 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts bija veiksmīgs un tika finansēts Jūnijs 03, 2022
balsot114

Mūsdienu tautas mūzikā un skatuviskajā tautas dejā, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem, trūkst autentisku Zemgales folkloras materiālu izmantošanas, trūkst Zemgales tradicionālā skanējuma un raksturīgo tautasdziesmu un deju ietveršanas tautas dejas mākslā, kas veicinātu Zemgales kultūrvēsturisko vērtību izpēti, apzināšanu, saglabāšanu un izmantošanu mūsdienīgā izpildījumā. Tāpēc 2019. gadā radās ideja izstāstīt dejas stāstu, iedvesmu rodot Zemgalei raksturīgajās melodijās un dančos. Balstoties uz rūpīgu Zemgales folkloras materiālu izpēti un piedaloties Jelgavas pilsētas deju kolektīviem TDA “Diždancis”, TDA “Ritums” un BJDK “Vēja zirdziņš”, tiek īstenots šis projekts ar mērķi veicināt latviešu skatuviskās tautas dejas attīstību un, balstoties uz folkloras materiāliem, radīt unikālu deju uzvedumu, veicinot tradicionālās kultūras saglabāšanu un nodošanu nākamām paaudzēm.

Image title

“Zied ābele balti' ziedi'” deju uzveduma pirmizrāde paredzēta 2022. gada 4. jūnijā – latviešu tautas mūzikas un dejas valodā tiks atspoguļots sievietes mūža ritējums, sākot ar bērnības pasaules tēlojumu, turpinoties jaunības mīlestības meklējumos un ievijoties viedā briedumā, uzsverot dzimtas vērtības un spēku, kas ir neatņemams latvieša esības pamats. Ik dejas solis paudīs zemgalietes dzīvesziņu, caurvijoties paaudzēm, ar Zemgalei raksturīgo muzikālo skanējumu mūsdienīgā interpretācijā.

Image title

Deju uzveduma tapšanas process sadalīts vairākos posmos, un, pateicoties dažādos projektu konkursos piesaistītajam finansējumam, izdarīts ir ļoti daudz. Līdz 2022. gadam tika pabeigts būtisks dejas izrādes projekta sagatavošanas posms – dejas izrādes muzikālā materiāla izveide mūziķu Katrīnas Dimantas un Birutas Derumas mākslinieciskajā redzējumā, kas balstās uz pētītām un meklētām Zemgales novadam raksturīgajām melodijām, mūzikas pierakstiem, tautasdziesmām. Mūzikas materiāls bija pamats iedvesmai radīt 21 oriģinālhoreogrāfiju jauno horeogrāfu Ilonas Bogdanovas un Sandras Kauranenas dejas sajūtās. Darbs, neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, ar lielu entuziasmu tika ieguldīts gan no radošās komandas, gan no enerģiskajiem dejotājiem. Lai šo kultūras notikumu nodrošinātu augstā mākslinieciskajā līmenī, tika uzrunāta profesionāla un azartiska radošā komanda, kas ir speciālisti savā jomā. Radošo komandu veido:

Izrādes veidotājas un horeogrāfes: Sandra Kauranena un Ilona Bogdanova

Režisore-Konsultante: Elīna Apsīte

Mūzikas autores: Biruta Deruma, Katrīna Dimanta

Scenogrāfija: Kārlis Freibergs

Video projekcijas: Artūrs Vanags

Izrādes mākslinieciskie konsultanti: Ieva Karele, Alda Skrastiņa

Image title

Nepilnu trīs gadu laikā paveikts ir daudz, bet līdz uzveduma pirmizrādei jāpaveic būtiski pēdējie soļi – scenogrāfijas un video projekciju izveide, kas ir būtiska uzveduma daļa. Deju uzvedumu plānojam izrādīt arī 3 vietās Latvijā – Alūksnē, Līvānos un Saldū, tāpēc būtiska ir uzveduma mobilitāte gan pārvedot skatuves dekorācijas, gan pielāgojot video projekcijas.

Tāpat plānojam īstenot projekta turpinājumu – izveidot 4 mākslinieciskus jaunradīto deju video dažādās Zemgales ainavās, kas tiks izmantots gan kā kolektīva prezentācijas materiāls, gan Zemgales nemateriālo kultūras vērtību nesējs gan Latvijā, gan pasaulē.

Image title

Lai darbu turpinātu un veiksmīgi realizētu neatkarīgi no sarežģītajiem apstākļiem, būsim ļoti pateicīgi par finansiālu atbalstu sava sapņa realizācijai. Aicinām atbalstīt dejotāju sparu un degsmi, kļūstot par deju projekta, jauno mākslinieku, kā arī kultūras procesu nepārtrauktības veicinātājiem! Lai šī projekta un sapņa realizācija kalpo kā nepadošanās un cīņas spara apliecinājums dejotāju spēkam un neatlaidībai!

Ar šo projektu vēlamies pateikties mūsu galvenajam iedvesmas avotam – mammām un vecmammām, kuras veidojušas ģimenes kosmopolītismu, ar savu sievišķību un pasaules redzējumu dāvājušas mīlestību un palīdzējušas atrast savu dzīves ceļu. Tāpat esam vienojušies ar vadību, ka visi koncerta ienākumi tiks ziedoti Bērnu slimnīcas fondam - bērnu un viņu vecāku atbalstam.